Walter Kasper (nar. 1933)
Katolický teolog a dosud žijící kardinál. Narodil se 5. března 1933 v německém Heidenheim/Brenz. Roku 1957 byl vysvěcen na kněze a poté působil v diecézi Rottenburg-Stuttgart. Působil řadu let jako profesor dogmatiky na univerzitě v Tübingen a jako biskup v Rottenburgu-Stuttgartu (na biskupa byl vysvěcen r. 1989 a brzy nato byl jmenován arcibiskupem). Proslavil se jako významný teolog. R. 1999 byl jmenován sekretářem Papežské rady pro jednotu křesťanů a o dva roky později předsedou této rady. V konzistoři 21. února 2001 byl jmenován kardinálem Katolické církve. Významná díla: Glaube und Geschichte (Mainz 1970), Glaube im Waldel der Geschichte (Mainz 1973), Jesus der Christus (Mainz 1974), Zukunft aus dem Glauben (Mainz 1978), Gegenwart des Geistes. Aspekte der Pneumatologie (Freiburg im Breisgau 1979), Der Gott Jesu Christi (Mainz 1982), Jesus der Christus. Grundriss und Aufsätze zur Christologie (Leipzig 1981).