Vítejte na mých domovských stránkách!

Takoví jsme. Taková je to hra.
Jan Zahradníček

Aktualizace: 19.3.2010

Kdo jsem

Curriculum vitae

Narodil jsem se 10. července 1974 v Náchodě. Po maturitní zkoušce v Praze jsem krátce pracoval jako umělecký řezbář a sochař v Ateliérech Břetislava Kafky pro práce chrámové v Červeném Kostelci. Školní rok 1993-94 jsem strávil v Teologickém konviktu v Litoměřicích a rok následující pak ve vojenské službě. V roce 1995, ve svých 22 letech, jsem vstoupil do jezuitského řádu. Po dvouletém noviciátě v Kolíně jsem absolvoval studium filozofie na Vysoké filozoficko-pedagogické škole "Ignatianum" v Krakově. Od června do srpna 1999 jsem byl na krátkém studijním pobytu na Loyola University v New Orleans. Od srpna 2000 do září 2001 jsem pracoval jako redaktor v české sekci Vatikánského rozhlasu. Od září 2001 do června 2002 jsem pak dále spolupracoval s českou redakcí, především v rámci cyklu vzdělávacích pořadů "Víra a rozum" a potom několik let ještě jako administrátor internetových stránek RadioVaticana.cz. V letech 2001-2004 jsem studoval teologii na Gregoriánské univerzitě v Římě. Jako provinční delegát a pak koordinátor pro komunikaci jsem se zúčastnil letního setkání "euroskupiny" EJIF v Portugalsku, Maďarsku, ČR, Irsku a Německu. Od června 2004 do dubna 2007 jsem působil v Praze při kostele sv. Ignáce. V letech 2004-2006 jsem působil v redakci bulletinu Jezuité, nejprve jako předseda redakční rady, později jako odpovědný redaktor. V roce 2006 jsem obhájil na KTF UK diplomovou práci o relevanci Lonerganovy epistemologie pro metodu v teologii. Od roku 2005 jsem odpovědným redaktorem internetových stránek českých jezuitů a od dubna 2007 připravuji dizertaci z fundamentální teologie na Vysoké škole filosoficko-teologické ve Frankfurtu nad Mohanem. Od dubna 2010 působí opět jako kněz v Praze.


Vybrané publikace

"Hledá se nová mystagogie". In: Universum 3/2009, s. 39-41.

"(R)evoluční filosofie náboženství Dona Cupitta". In: Universum 2/2009, s. 35-38.

"Mind in the world. A Brief Introduction to Searle’s Concept of Intentionality." In: Forum Philosophicum 7 (2002), s. 193-204.

"Řeč o Bohu v díle pozdního Wittgensteina". In: Salvatoria, Almanach k 60. narozeninám Tomáše Halíka, Praha, 2008, s.139-157.

"Lonerganova epistemologie jako základ metody v teologii". In: Vojtěch Novotný (ed.), Všechno je milost. Sborník k poctě 80 narozenin Ludvíka Armbrustera. Theologica et Philosophica 11, Opera Facultatis Theologiae Catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. UK Praha, 2008, s. 232-248.