Vítejte na mých domovských stránkách!

Někdy tedy lidé myslí proto, že se to osvědčilo.
Ludwig Wittgenstein

Aktualizace: 30.12.2003

filosofie


Filosofie

Krátké vyložení Teilhardova vize evoluce, směřující k bodu Omega.

Přečtěte si můj italský článek o kosmologicko-religionistické vizi Teilharda de Chardina v souvislosti s novým náboženským hnutím "New Age".

Najdete zde můj italský článek o Wittgensteinovi a jeho filosofickém zkoumání náboženského diskurzu, "Wittgenstein ed il discorso su Dio".

Dále je tu moje bakalářská práce o intencionalitě percepce ("úmyslnosti" smyslového vnímání) v pojetí dosud žijícího analytického filozofa Johna R. Searla.

V polském časopise "Forum philosophicum" jsem pak uveřejnil článek na stejné téma, který vznikl zkrácením a přepracováním zmíněné bakalářské práce. Je zde k dispozici bez poznámkového aparátu.